Zonnepanelen Rijnhart Wonen

  Al eerder hebben wij via LinkedIn melding gemaakt van een prachtig PV systeem dat wij in opdracht hebben gekregen. De realisatie is nu een feit. Met trots presenteren wij u het door ons gerealiseerde project. Dit project hebben wij gerealiseerd voor de woningcorporatie “Rijnhart Wonen”in Lijderdorp. We zijn momenteel met meerdere partijen in gesprek over dit soort duurzaamheidprojecten.

  Deze projecten zijn uit te rollen voor o.a hoogbouw van woningcorporaties, energiecoöperaties, bedrijfspanden c.q. hallen. De hoge kwaliteit van de panelen, invertors, de lichte dakconstructie c.a. 8 kg/m2 en onze strakke organisatie maken ons concept tot een succes. Tevens is de totale installatie voorzien van een verzekerde garantie.

  Maandag 22 december j.l. hebben we 840 stuks zonnepanelen op verdeeld over 5 panden opgeleverd. Het uitwerken van de business cases, ontwerp, uitvoering en projectmanagement is in ons samenwerkingsverband volledig in eigen beheer gerealiseerd. Wij werken voor de realisatie van deze zakelijke Solarprojecten samen met de volgende firma’s. Verkoop en business case Resultim. Ontwerp en levering PV systeem Global Eco-tec. Hoofdaannemer, ontwerp en realisatie elektrotechnisch installaties Swart Electrotechnisch Bureau.

  Dit project is in korte tijd geheel volgens de afgesproken planning gerealiseerd en bestaat uit de volgende onderdelen. Te weten:

  Voorbereiding
  – Business case;
  – Uitwerken van een projectplan; (VCA)
  – Het opzetten van een planning;
  – Aanvragen hijsvergunning en of melding.
  – Ontwerp PV systeem;
  – Ontwerpen van een draadloze uitlezing van de invertors;
  – Ontwerp en uitwerking van de elektrische installatie;
  – Ontwerp van de kabelwegen.

  Realisatie
  – Plaatsen van de PV systemen; (30m hoog)
  – Realiseren van kabelkanalen naar de Beganegrond;
  – Ombouwen en aanpassen van de verdeelinrichtingen;
  – Het leveren en monteren en aansluiten van de 400v ~3ph voedingen;
  – Het leveren en aansluiten van een mobiel datanetwerk;
  – Weergave monitor opgewekte energie; (IP techniek)
  – Inbedrijfstelling van het complete PV systeem.

  Foto’s van dit Zonnepanelen project zijn hier te bekijken..

  Deze projecten voeren we, met onze partners, landelijk uit. Uw energievraagstuk is onze uitdaging.

  Wij kunnen u volledig van advies dienen voor het nazien en aanvragen van de geldende subsidieregelingen.

  Woning corporatie “Rijnhart Wonen” schrijft.
  Duurzaam voordeel van de zon!

  In Leiderdorp gebeurd iets bijzonders. Niet eerder is er in Nederland op deze manier een uitrol geweest van zonnepanelen. Maar liefst 840 zonnepanelen van hoge kwaliteit worden op dit moment geplaatst op vijf hoogbouw flatgebouwen van Rijnhart Wonen. Een corporatie midden in het Groene Hart, actief in Leiderdorp en Zoeterwoude. Juist de manier van teruglevering van door de zon opgewekte stroom maakt het idee uniek. Deze opgewekte stroom wordt via de centrale elektra-aansluitingen van Rijnhart Wonen gebruikt voor de algemene voorzieningen in de flatgebouwen, zoals de liften, algemene verlichting en collectieve cv installaties.

  Het rendement op de zonnestroom wordt via de jaarlijkse servicekosten op een simpele, transparante manier verrekend met de 356 huishoudens. Een mooi voordeel voor de woonlasten nu, fijn in deze tijd van stijgende lasten. En een positie waarin zowel bewoners als Rijnhart Wonen onafhankelijker worden van fossiele brandstof en de prijsontwikkeling daarvan.

  Voor het opstellen van de business case voor de zonnepanelen heeft Rijnhart Wonen samenwerking gezocht met een expert, van Scholl advies. Gezamelijk is een rendabele business case opgesteld. Rekening houdend met de wijzigende regelgeving op het gebied van BTW en saldering van de opgewekte stroom, blijft de business case ook in de toekomst rendabel. Ook extern is dit uitvoerig getoetst door accountants en fiscalisten van BDO.

  Voor de financiering zijn verschillende mogelijkheden onderzocht. Door het bijzondere concept en kwaliteit van uitvoering was de Lage Landen (onderdeel van de Rabobank) bereidt tot financiering (financial lease) van het geheel. Een duidelijk blijk van vertrouwen in deze tijd van krapte op de kapitaalmarkt.

  Uiteindelijk heeft Rijnhart wonen er overigens voor gekozen om de financiering uit eigen middelen te doen. Dit past binnen de afspraken uit het verkoopbeleid waarbij de opbrengsten onder andere in energetische maatregelen in de bestaande voorraad worden geïnvesteerd.

  Niet in de laatste plaats is ook de techniek zelf bijzonder. Er is een speciale, bij TU Dresden geteste windbestendig constructie toegepast, het proftlight systeem geleverd door GlobalEcoTec. In Duitsland reeds veelvuldig toegepast, in Nederland voor het eerst op deze schaal. Een slim ontworpen constructie die door de vorm en geslotenheid een grotere neerwaartse druk uitoefent bij hogere windsnelheden. Dit heeft tot voordeel dat slechts een kleine verzwaring nodig is ter plaatse van de randen. Een besparing van grondstoffen en een enorme beperking van de dak belasting.

  Swart Electro Technisch Bureau is als hoofdaannemer verantwoordelijk voor de plaatsing en installatie van de zonnepanelen. Ook het installeren van de omvormers en de aansluiting op het stroomnet valt onder hun verantwoordelijkheid. Zij leveren per dakvlak maatwerk zodat het maximale rendement uit de zonnepanelen wordt gehaald.

  Rijnhart wonen loopt hiermee voorop in de toepassingen van duurzame energie. Met recht geeft Rijnhart Wonen hiermee invulling aan haar beleidsplan Expert in Simpel Wonen en haar ambitie om in 2017 de uitstoot van CO2 met 20% te verminderen.